Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Σε Δώματα Και Στέγες Κτιρίων

13   Το Ειδικό Πρόγραμμα ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2009 στην Ηπειρωτική χώρα και στα διασυνδεδεμένα νησιά και από την 10η Ιανουαρίου του 2011 εφαρμόζεται και στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Το πρόγραμμα αφορά σε ιδιοκτήτες κατοικιών (οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα) και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίοι επιθυμούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος έως 10 Kwp (έως 5 Kwp για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά) στο δώμα ή τη στέγη κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των προσόψεων, σκιάστρων, στεγάστρων βεραντών και βοηθητικών χώρων. Για να ενταχθούν στο πρόγραμμα βασικές προϋποθέσεις είναι να έχουν στην κυριότητα τους (ή επικαρπία) το ακίνητο (ολόκληρο ή τμήμα), μετρητή της Δ.Ε.Η. στο όνομά τους και το κτίριο/κτίσμα/κατασκευή να υφίσταται νόμιμα ή να εμπίπτει στις διατάξεις δ,ε, στ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4014/2011 (τακτοποιημένο ακίνητο). Η ενέργεια που παράγεται διοχετεύεται εξ' ολοκλήρου στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. και η ενέργεια αυτή καταμετράται από τη Δ.Ε.Η. με ξεχωριστό μετρητή. Το συνολικό ποσό (παραγωγή του φ/β συστήματος και κατανάλωση του κτιρίου) συμψηφίζεται στο ισχύον τιμολόγιο.της Δ.Ε.Η. και η διαφορά πιστώνεται σε τραπεζικό λογαριασμό του καταναλωτή την ημερομηνία λήξης του εκκαθαριστικού λογαριασμού.
   Ο ιδιοκτήτης του φ/β συστήματος υπογράφει σύμβαση με τη Δ.Ε.Η. για 25 χρόνια με τη οποία κατοχυρώνεται η τιμή πώλησης της ενέργειας του φ/β συστήματος και είναι εγγυημένη για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Τα βασικά σημεία του προγράμματος

• Αφορά κατοικίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

• Το φ/β σύστημα εγκαθίσταται σε δώματα, στέγες, στέγαστρα
βεραντών και βοηθητικούς χώρους κτιρίων.

• Αυτόματος συμψηφισμός (λογιστικός) της κατανάλωσης ρεύματος.

• Εγγυημένο εισόδημα για 25 χρόνια

• Σχεδόν μηδενική συντήρηση.

• Γρήγορη απόσβεση της επένδυσής σας

 

Σχετικά αρχεία:
Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτηρίων.
Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις.
1η τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων.
2η τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊ¬κών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων.
Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις