Ο αντιστροφέας (inverter) αποτελεί την καρδιά του φωτοβολταϊκού συστήματος, γι' αυτό επιλέγουμε πάντοτε αντιστροφείς από τους πλέον γνωστούς και αξιόπιστους κατασκευαστές. Σας προτείνουμε πάντα τον καταλληλότερο αντιστροφέα για κάθε περίπτωση, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση των φωτοβολταϊκών πλαισίων και η αξιοπιστία του συστήματος.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένους από τους σημαντικότερους κατασκευαστές αντιστροφέων για συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας:

kaco  kostal logo   Sma
 solar-edge  victron  TBS